You are currently browsing the tag archive for the ‘New Year’ tag.

ವರುಷ ಹೊಸತು ಬಂದಿದೆ
ಹೆಸರು ವಿರೋಧಿ
ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ
ಆಗಲಿ ಅವಿರೋಧಿ
ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ!

ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಇಂದು ಯುಗಾದಿಯಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾರೈಕೆಗಳು.

-ನೀಲಾಂಜನ

As the year is coming to a close, I would like to wish all the visitors here a very happy year 2009 ahead!

The financial meltdown of the past year has caused havoc in almost everyone’s lives. Since the situation is so bad now, my hope is that it can only get better. May be that is the way of looking at the glass as half-full 🙂 rather than half-empty.

This was my first (full) year as a blogger. I was little surprised to see I made than 60 blog posts here this year! May be little too much, considering I tend to write only about a few things that interest me. On the other hand, blogging got me the friendship with a lot of like-minded people. I would definitely consider a blessing of the year 2008!

-neelanjana

Today is the next day after New Year Day. When I was young, the day after Yugadi, the Indian new year day was celebrated as “Varsha Todaku” – Difficult to translate – but something like :Hurdle day for the new year  🙂 If you did anything good on this day, it is believed that you would do that through the whole year. No doubt that I was expected to do things that were considered good by my parents. 😉   Extending that principle, today is the “varsha toDaku” day for the Gregorian calendar , and I want to do something good. Such as telling a nice old story.  

India has been the home to one of the ancient civilizations of the world. Some of the thinkers from the early period, four thousand years ago, seem to have had thoughts very advanced for their times.  The Rig Veda says: “The truth is one – the wise call it by many names“. Another Samskrita couplet  says : “Just like the water from the rains ultimately reaches the ocean – your prayers will reach the almighty, whatever you call him.”Starting with these roots, India supported everything from Atheism to Monotheism to a multitude of Gods and Goddesses.

 

Ancient Indians saw Gods and Goddesses in all forms of nature. The Sun, the Moon, planets, the air, rivers, the ocean, and even animals were seen as personification of the almighty.   With so many gods, can mythological stories fall behind? This story is from Indian mythology, but could be true irrespective of where we come from!

Vishnu, also known by names such as Hari, and Narayana, and thousand other names, is the God responsible for  maintaining the universe. Narada,  the celebrated celestial singer, is a great devotee of Vishnu and chants Vishnu’s names all the time.

One day Narada came to Vaikuntha, the heavenly abode of Vishnu, located in the ocean of milk, and asked what he always wanted to ask – “Oh Hari, pray tell me who your greatest devotee is.” Narada was indeed expecting his lord Vishnu to pat his back and tell  that it was indeed Narada, who was the greatest of them all. But to Narada’s utter surprise, Vishnu uttered an unfamiliar name. Narada, shocked and furious, asked who this person was. Vishnu, almost in a Google Earth way, zoomed on  a farm down below on the earth and showed him a farmer working there.

Narada felt  his stomach burning with jealousy. He wanted to check how could this farmer be better devotee than himself? Narada, with his special powers, flew down to earth, followed the farmer unseen like a shadow for 7 days and seven nights and returned back to Vaikuntha.

When he returned, he was really mad at his Lord Hari. He told Vishnu “ Oh Hari, do you think I am a fool to believe that this farmer is your greatest devotee? I followed him like a shadow for a week. In total, he chanted your name seven times! And, you call him your greatest devotee?  

Vishnu said – Let me give you an important assignement. After you finish that, lets discuss about him. Vishnu, then he took a golden  bowl, and filled it with oil. and told Narada. – “Oh my child, now I will place this bowl filled with oil on your head. Go around my palace 7 times, but make sure not a drop spills.” As Narada was about to leave, Vishnu added “ And, by the way,  please do not touch the bowl, please”

It was indeed a difficult task. Narada somehow managed to tiptoe around the palce 7 times and returned and told Vishnu. “Oh, Hari! See this. I have come back without spilling a drop of oil, and without touching the bowl even once”. Vishnu said – “Wonderful, Narada. I was confident you would do this task amazingly. Pray tell me how many times did you think of me when you went around my palace”? Narada says – “Oh Narayana, do not be silly and try to make fun of me! It was such a balancing act, I did not think of anything else apart from the bowl filled with oil”

Vishnu said – “Narada, now think of that poor farmer. His wife is ill, and he has young kids to take care of. His parents are old. As the village chielf,  he has to help other farmers in the village matters. Life is a tight rope walk to him; Everything he does, he does with devotion. He is a devoted father, a devoted husband, a devoted farmer, a devoted son. He takes my name once before going to sleep, and only asks for strength to carry on with his duties. Now tell me – Who is better? You or He?”

Having understood what the Lord of three worlds had in mind, Narada could only remain silent.

I think our lives are no different than Narada’s with a bowl filled with oil on top of the head – always trying to balance the load of responsibilities on our head!

 

If only we carry out all our responsibilites with true devotion, do we ever need to pray to any God?

 

-neelanjana

Yes. Years roll by. Who can stop the wheel of time from rolling?

 Rig Veda says:

 dvAdaSAram nahi taj jarAya varvAti chakram paridhyAm Rtasya (1-164-11)

A translation of this line (by Griffith):

“Formed with twelve spokes, by length of time, unweakened, rolls round the heaven this wheel of during Order”

How nicely put! In this unending revolutions made by the wheel of time, time is the only element that doesn’t age!

For us, mortals, one year concludes, and another begins. And we get one year older.

But, it is just another moment, not different from any other, for the constantly moving Wheel of Time.

I wish the visitors a very happy new year-2008!

Hits

  • 720,760

My book “Hamsanada” for iPad, iPhone or iPod

A Collection of  Samskrta Subhashitas, translated to Kannada

http://www.saarangamedia.com/product/hamsanada

My Book, on Google Play!

My Book Hamsanada, on Google Play

My Book Hamsanada, on Google Play

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,032 other followers

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಂದರು:

"ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ…ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ… ಎಂಬ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವರು ನೀಲಾಂಜನ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ವಚನಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಗೀತ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಲೋಕವನ್ನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ." ಅವಧಿ, ಮೇ ೧೫, ೨೦೦೮

ಇತ್ತೀಚಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

Manjugouda police pa… ರಲ್ಲಿ Ugra Narasimha of Vijayan…
neelanjana ರಲ್ಲಿ Samasya Poornam – Part…
neelanjana ರಲ್ಲಿ Samasya Poornam – Part…
charukesha ರಲ್ಲಿ Where in the World is Mount…
ನೇಸರ್ ರಲ್ಲಿ Samasya Poornam – Part…
ಜುಲೈ 2020
ಸೋಮ ಮಂಗಳ ಬುಧ ಗುರು ‍ಶು ಶನಿ ಭಾನು
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ಬಗೆ ಬಗೆ ಬರಹ

ಸಂಗ್ರಹಗಳು